Industrilim

indu_lim_1100

follmann lim

FOLLMANN – LIM FÖR TRÄ- & MÖBELINDUSTRIN

Follmann och Plano Flex Sweden AB

Plano Flex inledde sitt samarbete med Follmann 2012. Förutom att vi kan presentera ett väletablerat sortiment av lim från Follmann så är Follmann också kända för sin förmåga att skräddarsy eller finjustera limsystem till att exakt anpassa sig efter kundens behov.

Detta innebär att vi tillsammans med Follmanns tekniker snabbt kan vara på plats ute på golvet för att identifiera behovet och erbjuda samt provköra lämplig produkt.

Kort presentation av Follmann

Fram till 2002 utvecklade och polymeriserade Follmann dispersioner exklusivt till limtillverkare. 2002 började Follmann även tillverka och leverera dispersionslim direkt till trä och möbelindustrin och har sedan dess etablerat sig som en av de ledande inom denna bransch. 2005 var startåret för limleveranser till förpackningsindustrin.

2010 togs Follmanns nybyggda tillverkningsenhet av smältlim i bruk. Enheten betraktas just nu som världens modernaste. Den levererar smältlim till trä och möbelindustrin, förpackningsindustrin samt den grafiska industrin allt enligt kundernas behov. Follmann har även en produktionsanläggning i England – Sealock UK (www.sealock.co.uk) och numera även egen tillverkning av PUR lim.

Follmanns tillverkning av lim

Kännetecknande för Follmanns lim är jämn hög kvalitet som garanterar stabil, jämn och tillförlitlig produktion i både små och stora anläggningar. Follmanns dispersioner är ofyllda vilket innebär optimala egenskaper som korta presstider, långa öppentider etc. Smältlimmen har hög initial bindningsförmåga, goda vidhäftningsegenskaper och jämn stabilitet i smältan.

Follmann har en toppmodern forsknings- och utvecklingsavdelning (R&D).

Miljö och resursbevarande tillverkning är vår högsta prioritet. Förutom följande av Reach och EU:s kemikalieregler certifieras Follmann enligt ISO 50001, 9001 och 14001. I den mån det är möjligt använder sig Follmann mer och mer av biobaserade råmaterial.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer.

>> PRODUKTÖVERSIKT >>

PDF >> Follmann PVAc lim >> Follmann smältlim

Video >> Follmann Limtest >>